RICHTLIJNEN VOOR HET DRAGEN VAN MASKERS

• Als je een masker draagt, bescherm je zowel jezelf als anderen. Maskers werken het beste als iedereen er een draagt.

• Een masker is GEEN vervanging voor sociale afstandelijkheid. Er moeten nog steeds maskers worden gedragen, behalve dat ze minstens 1,8 meter uit elkaar blijven, vooral wanneer ze binnenshuis bij mensen zijn die niet in uw huishouden wonen.

• Maskers moeten de neus en mond volledig bedekken en goed aansluiten op de zijkanten van het gezicht zonder openingen.

• Maskers moeten altijd worden gedragen als u met het vliegtuig, de bus, de trein of een andere vorm van openbaar vervoer reist naar, binnen of buiten het land.

• Mensen van 2 jaar en ouder moeten maskers dragen in openbare omgevingen en in de buurt van mensen die niet in hun huishouden wonen.

• Draag een masker in uw huis als iemand met wie u samenwoont ziek is van symptomen van COVID-19 of positief is getest op COVID-19.

• Was uw handen minstens 20 seconden met water en zeep of gebruik handdesinfecterend middel met minstens 60% alcohol nadat u uw masker hebt aangeraakt of verwijderd.

medisch-mondkapje.nl

dgmondmasker.nl